• 06 2219 8015
  • info@pietervaneijck.nl
  • Nijkampsweg 4 | 7156 SC Beltrum

Schuldhulpverlening nu ook mogelijk bij strafrechtelijke boete

Mensen die strafrechtelijke boete hebben uitstaan kunnen nu ook schuldregeling krijgen Mensen die door de rechter een boete opgelegd hebben gekregen of een schadevergoeding moeten betalen, kunnen vanaf dinsdag een schuldregeling afspreken. Minister Dekker wil hiermee ‘mensen vaker in de gelegenheid stellen hun financiën op orde te krijgen’. Bron: De Volkskrant, d.d. 01-12-2020 Tot nu toe was het voor mensen […]

Nieuwe website

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe website. We willen meer dan voorheen een centrale plek worden waar (ex)gedetineerden, hun naasten, familie en ander belangstellende informatie kunnen vinden van en over detentie. Deze informatie kan zijn ter voorbereiding op het uitzitten van een straf. Maar ook informatie die tijdens het uitzitten van een straf […]

Bonjo

Bonjo is een belangrijk kenniscentrum voor gedetineerden en ex-gedetineerden. Bonjo heeft ongeveer vijfenzestig aangesloten organisaties. Wat deze organisaties voor gedetineerden en ex-gedetineerden doen staat op deze website bij de lijst van aangesloten organisaties.