• 06 2219 8015
  • info@pietervaneijck.nl
  • Nijkampsweg 4 | 7156 SC Beltrum
Algemeen

Algemeen

Voorlichting:

De voorlichtingen worden gegeven door ervaringsdeskundigen, mensen die in detentie zijn geweest en nu hun leven op orde hebben. Hun motivatie om dit werk te doen kan verschillende reden hebben.

Over het algemeen zijn het motivaties zoals:

  1. dagbesteding hebben,
  2. anderen informeren hoe het zo gekomen is,
  3. hun verleden verwerken,
  4. iets terug willen doen voor de maatschappij.

Tijdens de presentaties wordt stilgestaan bij de verschillende fases van voor, tijdens en na detente. Tijdens de lessen is er veel ruimte voor vragen van de leerlingen, studenten of toehoorders.

Doelgroep:

Scholen VO, studenten sociale opleiding, studenten rechten, opleiding PI medewerker, clubs zoals vrouwen van nu, etc..