• 06 2219 8015
  • info@pietervaneijck.nl
  • Nijkampsweg 4 | 7156 SC Beltrum

Bezoek aan de PI

Algemene bezoekregels

Op dit moment is bezoek voor justitiabelen in alle justitiële inrichtingen van DJI toegestaan. In al onze inrichtingen gelden de RIVM-richtlijnen. Dus er wordt 1,5 meter afstand gehouden, bezoek vindt op de meeste locaties plaats achter plexiglas en bij binnenkomst is er een gezondheidscheck.

Moet u een mondkapje dragen tijdens het bezoek?

DJI sluit met ingang van 6 oktober 2020 voor een aantal situaties aan bij het landelijke dringend advies voor het dragen van niet-medische mondkapjes in publieke binnenruimtes (ook al zijn justitiële inrichtingen formeel geen publieke ruimte). Voor bezoekers van 13 jaar en ouder betekent dit dat hun dringend wordt geadviseerd bij het bezoek aan een justitiële inrichting een niet-medisch mondkapje te dragen bij de toegangscontrole en tijdens de route naar en van de bezoekersruimte. In de bezoekersruimte mag het mondkapje af als de bezoeker zit.

Mondkapje is soms verplicht

Aanvullend op bovenstaand dringend advies kan een directeur van een justitiële inrichting bepalen dat het dragen van een mondkapje op de locatie verplicht is. De gebouwen van onze justitiële inrichtingen zijn namelijk niet allemaal hetzelfde; soms zijn de gangen te smal om bij het passeren 1,5 meter afstand te kunnen houden of zijn ruimtes te klein om daar veel mensen tegelijk aanwezig te laten zijn. Kijk voor specifieke bezoekinformatie op de pagina van de justitiële inrichting die u wilt bezoeken.

Bezoekmogelijkheden

Algemeen

Een gedetineerde heeft recht op ten minste 1 uur bezoek per week. Per keer kan slechts een beperkt aantal personen op bezoek. Kinderen jonger dan 12 jaar krijgen alleen toegang onder begeleiding van een volwassene. Voor een Extra Beveiligde Inrichting (EBI) geldt de leeftijdsgrens van 16 jaar. Kinderen onder de 16 jaar mogen daar alleen onder begeleiding van een volwassene naar binnen.

Volwassen justitiabelen

Met ingang van 1 augustus 2020 kunnen volwassen justitiabelen bezoek ontvangen. Ook hiervoor geldt dat de bezoekmogelijkheden per justitiële inrichting kunnen verschillen, afhankelijk van de situatie in het gebouw. Ook verschillen de bezoektijden per inrichting.

Jeugdige justitiabelen

Per 1 augustus vindt het bezoek aan jongeren in een justitiële jeugdinrichting weer plaats conform de huisregels van de inrichting. Kijk voor die huisregels op de pagina van de justitiële jeugdinrichting.

Kinderen op bezoek

Met ingang van 1 augustus zijn kinderen van alle leeftijden weer welkom in de justitiële inrichtingen. Per justitiële inrichting kan het bezoek anders georganiseerd zijn.

Ketenpartners

Bezoek van ketenpartners, zoals reclassering, gemeenten en vrijwilligersorganisaties, vindt  zoveel mogelijk digitaal plaats, via beeldbellen. Wel wordt geleidelijk aan noodzakelijk bezoek van ketenpartners weer toegestaan. De directeur van een justitiële inrichting bepaalt of fysiek bezoek van ketenpartners noodzakelijk en mogelijk is.

Advocaten

Bezoek van advocaten was al mogelijk en blijft dat ook.

Gezondheidscheck bij bezoek

Heeft u de afgelopen 24 uur of op dit moment klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts? Stelt u uw bezoek aan een van onze inrichtingen dan uit. DJI volgt de richtlijnen van het RIVM. Iedere bezoeker krijgt bij binnenkomst in onze justitiële inrichtingen een gezondheidscheck, die bestaat uit het beantwoorden van een aantal vragen over de gezondheid. U vindt de gezondheidscheck hieronder, zowel in het Nederlands als in het Engels.

Afspraak

De regels met betrekking tot bezoekafspraken kunnen per inrichting verschillen. Wilt u een locatie bezoeken, kijk dan bij de betreffende inrichting.
De inrichting kan bezoek om bepaalde redenen weigeren.

Legitimatie

Als u op bezoek komt moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Dit mag zijn een: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of Europese identiteitskaart. Vanaf 14 jaar bent u verplicht zich te legitimeren.

Verboden voorwerpen

De portiers controleren u en uw bagage op verboden spullen. Het gaat om voorwerpen als drugs, wapens, geld, explosieven, alcohol, informatiedragers en communicatiemiddelen. Dit gebeurt door middel van een detectiepoort, scan-apparatuur en fouilleren. Per 1 november 2019 is het strafbaar om bepaalde voorwerpen binnen te brengen in een justitiële inrichting. Bekijk de lijst met verboden voorwerpen.

Drugscontrole

De invoer van alcohol en drugs is ten strengste verboden. Als bezoeker kunt u te maken krijgen met de volgende maatregelen om de beschikbaarheid van drugs zo veel mogelijk tegen te gaan:

  • iedere bezoeker ondergaat een strenge toegangscontrole bij binnenkomst, ook bagage gaat door een röntgenapparaat.
  • de bezoekruimten van gesloten inrichtingen zijn zo ingericht dat er goed toezicht is en dat lijfelijk contact alleen beperkt mogelijk is.
  • er worden drugshonden ingezet bij de ontvangst van bezoek en in bezoekersruimten, deze honden zijn speciaal opgeleid om drugs te ontdekken.

Meenemen goederen

Als u goederen wilt meenemen voor de gedetineerde, dan moet u dat van te voren aan hem melden. De gedetineerde moet namelijk zelf aangeven wat er voor hem wordt meegebracht. Niet-aangemelde goederen mogen niet naar binnen. Het inchecken van meegebrachte goederen kost tijd. Kom daarvoor ruim een kwartier van te voren bij de inrichting.

Wat mag u meenemen?

Kleding, schoeisel (zonder stalen neus), een beperkt aantal cd’s, los kleingeld voor de frisdrank-, koffie- en snoepautomaat. Eén doorzichtig flesje drinken en wat losse spullen voor baby’s tijdens het bezoek (na overleg met het personeel). Per locatie kunnen deze regels verschillen. Voor de specifieke regels kunt u contact opnemen met de inrichting die u wilt bezoeken.

Wat mag u niet meenemen?

Jassen, vesten, losse blazers, tassen, hoeden, petten, zonnebrillen, rookwaren (het is tijdens het bezoek verboden te roken), piepers/telefoons, camera’s en portemonnees.  Uiteraard is ook de invoer van alcohol en drugs ten strengste verboden.

Kledingvoorschriften

U dient zich te allen tijde correct te kleden. Voor vrouwen geldt geen doorzichtige kleding en voor mannen geen ontbloot bovenlichaam of een te korte broek.

Lichamelijk contact

Afgezien van een korte begroeting en kort afscheid is verder lichamelijk contact niet toegestaan.

Verbod gezichtsbedekkende kleding

Per 1 augustus 2019 is het verboden om in het openbaar vervoer en in gebouwen en bijbehorende erven van onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en zorginstellingen kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt. Dit geldt dus ook voor de inrichtingen en gebouwen van DJI. Zowel voor bezoekers als voor justitiabelen. Particuliere inrichtingen vallen hier ook onder. Bekijk de infographic over gezichtsbedekkende bekleding.

Contact

Wilt u contact opnemen met een justitiële inrichting of met een gedetineerde? Zie de locatiepagina’s voor de contactgegevens.