• 06 2219 8015
  • info@pietervaneijck.nl
  • Nijkampsweg 4 | 7156 SC Beltrum
Detentie fasering, ...
 
Meldingen
Alles wissen

Detentie fasering, wat komt er bij kijken


beheerder
Berichten: 5
Admin
Topic starter
(@coachfvhuizen)
Lid
Deelgenomen: 3 maanden geleden

Belangrijke zaken voor fassering en verlof

 

BBI                     Beperkt Beveiligde Inrichting (Half open kamp)

ZBBI/PP              Gestapelde datum voor Open kamp, deze ligt voor de ZBBI datum

ZBBI                   Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting (Open kamp)

PP                      Penitentiair Programma (Electronisch toezicht d.m.v. enkelband)

BPP                    Basis Penitentiair programma (Toezicht zonder enkelband)

AVG                   Algemene verlofregeling Gedetineerden

 

  • Rapportage

Reclassering maakt n.a.v. een persoonlijk gesprek een advies

  • Deelrapportage

Reclassering afdeling Electronische Controle  maakt een rapportage over schulden en de technische mogelijkheden voor Electronische Controle (Enkelband met of zonder GPS)

  • OM advies

Geeft op basis van de veroordeling een advies

  • Politie advies

Wijkagent controleert of de woning de verblijfplaats kan zijn en doet antecedenten onderzoek

 

Om verlof te krijgen of door te stromen naar de fassering zijn bovenstaande punten 1 t/m 4 nodig.
De rapporrtage en deelrapportage moeten gelijktijdig worden aangevraagd bij de Reclassering.

Zodra punten 1 t/m 4 positief zijn wordt dit in het MDO besproken, als dit positief is gaat het naar de VC (Vrijheidscommissie) en als deze akkoord is wordt alles opgestuurd naar de selectiefunctionaris die een besluit neemt. Voor goedkeuring op verlof mag de PI zelf een besluit nemen.

ZBBI of ZBBI/PP moet uiterlijk 6 weken voor de PP datum gerealisseerd zijn, anders moet dit komen te vervallen omdat anders de PP datum opschuift (ZBBI tot PP is minimaal 6 weken)

Onderwerp trefwoorden
Deel: